Les principals localitzacions a Manhattan.
El recorregut dels fugitius a la tercera part de la novelˇla. 
Localització de les darreres escenes de la novelˇla.